afdeling Liaan (Eke)

modules

Het aanbod van Liaan is NIET-RECHTSTREEKS toegankelijk. Om van deze hulpvormen gebruik te maken, dient een hulpverlener een officiële aanvraag (A-document) in bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP).

verblijf en contextbegeleiding

(22 modules - Liaan in Eke)

Soms zijn de problemen en/of conflicten thuis zodanig groot geworden, weet je als ouder echt niet meer hoe het verder moet, of maken anderen zich zorgen over de veiligheid van je kind, waardoor de jeugdrechter beslist dat jouw kind tijdelijk uit huis moet. Dan kan het zijn dat jouw kind in Liaan terecht komt, waar we jouw ouderlijke zorg overnemen tot zolang dit nodig is. We betrekken jou als ouder zoveel mogelijk bij alles wat je kind en zijn ontwikkeling betreft, jij kent je kind immers het beste!
...Lees meer

kamertraining

(4 modules - Liaan in Eke)

Kamertraining is een vorm van begeleiding, waar 4 jongeren (vanaf 16 jaar) op een eigen studio kunnen verblijven, dit binnen onze eigen voorziening. De studio’s zijn voorzien van een eigen badkamer en kitchenette. De grote leefruimte met keuken, alsook de wasmachine en droogkast worden gedeeld met de anderen. Heb je als jongere het doel om alleen te gaan wonen, maar heb je nog wat hulp of ondersteuning nodig bij bepaalde zaken, dan is TCK iets voor jou.
...Lees meer

contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (CBAW)

(4 modules - Liaan in Eke)

Binnen de modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen wordt er ambulante begeleiding geboden aan jongeren tussen 17 en 25 jaar die de stap zetten naar zelfstandig wonen (regio Gent), al dan niet na het doorlopen van het traject kamertraining. Wil je graag alleen gaan wonen? Heb je nog ondersteuning en begeleiding nodig om autonoom te kunnen wonen? Wil je aan jezelf werken en leren hoe je kan omgaan met jouw problemen en moeilijkheden? Dan is CBAW iets voor jou.
...Lees meer

 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -