verbljif met contextbegeleiding

Dit aanbod van Liaan is NIET-RECHTSTREEKS toegankelijk. Om van deze hulpvorm gebruik te maken, dient een hulpverlener een officiële aanvraag (A-document) in bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP).

verblijf met contextbegeleiding (22 modules)


Soms zijn de problemen en/of conflicten thuis zodanig groot geworden, weet je als ouder echt niet meer hoe het verder moet, of maken anderen zich zorgen over de veiligheid van je kind, waardoor de jeugdrechter beslist dat jouw kind tijdelijk uit huis moet. Dan kan het zijn dat jouw kind in Liaan terecht komt, waar we jouw ouderlijke zorg overnemen tot zolang dit nodig is. We betrekken jou als ouder zoveel mogelijk bij alles wat je kind en zijn ontwikkeling betreft, jij kent je kind immers het beste!

In Liaan hebben we 2 leefgroepen van 7 à 8 kinderen tussen 3 en 12 jaar (unit 1 en unit 2) en 1 leefgroep van 7 jongeren tussen 12 en 16 jaar (unit 3). Elk kind krijgt een individuele begeleider toegewezen, die alles wat jouw kind betreft goed opvolgt en organiseert.

We willen met jou als ouder aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat het thuis weer beter wordt. We begrijpen dat het in het begin soms moeilijk is om de begeleiders van Liaan te vertrouwen, dat vraagt tijd. We hopen dat we goed gaan kunnen samenwerken, dit om het voor jouw kind en voor jullie situatie beter te maken, zodat de jeugdrechter opnieuw gerust kan zijn in de thuissituatie.

Dit samenwerken gebeurt met een contextbegeleider. Hij of zij is jouw contactpersoon, die bezoeken, weekends,… regelt, die bv. samen met jou en je kind naar de tandarts gaat,… Ook zal de contextbegeleider wekelijks een gesprek met je hebben, bij je thuis of in Liaan.

Het uiteindelijke doel van de contextbegeleiding is een positieve en veilige leefomgeving voor je kind creëren. De focus in de begeleiding ligt op het verder ontwikkelen en versterken van de krachten binnen jullie gezin zodat onze hulpverlening overbodig wordt en iedereen vertrouwt in een veilige terugkeer naar huis. We willen de veerkracht van jullie als ouders, als gezin versterken zodat jullie nieuwe uitdagingen zelf kunnen aanpakken. Net daarom vinden we het minstens zo belangrijk om ook een stabiel, steunend netwerk uit te bouwen. We geloven dat mensen samen net meer kunnen bereiken dan alleen.

Heb je nog vragen? Bel gerust naar 09/282.71.44 (elke werkdag tussen 9 en 16u30u)


 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -