fondsenwerving

Giften

Beste sympathisanten,
wij willen u graag blijven herinneren aan het feit dat giften vanaf €40 fiscaal aftrekbaar zijn.
Fiscale aftrekbaarheid kunnen wij bieden via onze rekening Financiële ondersteuning van onze afdelingen bij de organisatie van extra sportactiviteiten,
kampen maar ook van kleine attenties voor de kinderen rond de feestdagen zijn van harte welkom.
Mogen wij u vragen om te vermelden dat het een gift betreft aub.
Sommigen engageren zich systematisch om de werking van de afdelingen binnen vzw Jeugdzorg van meer middelen te voorzien.
Onze ‘funding’ ploeg bedenkt verschillende initiatieven om geld in te zamelen.
Jaarlijks organiseren zij een aantal activiteiten in functie van een verbeterproject of om wezenlijke extra’s mogelijk te maken.

BE80 0013-8800-0177

 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -