doelgroep


Onze organisatie biedt verschillende soorten begeleiding aan voor kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar die zich bevinden in een kwetsbare, verontrustende situatie.
De personen die rondom het kind of jongere staan (ouders, familie, …) worden nauw betrokken in de begeleiding.
Onze twee afdelingen (De Vlier en Liaan) beschikken over verschillende vormen van hulp (= modules).


 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -