klachten

klachten


We gaan ervan uit dat iedereen zijn best zal doen om de begeleiding waarin je betrokken bent, goed te laten verlopen. Toch kan het zijn dat je over iets niet tevreden bent. Je kan dit steeds aan je begeleider zeggen, die hiervoor een oplossing zal trachten te zoeken.
Heb je een klacht over de aanpak van de begeleider zelf en vind je dit moeilijk om met hem te bespreken, dan kan je ook bellen naar de algemeen directeur van onze dienst op het nummer 09/282.71.44, mailen kan naar directie@jeugdzorg.be of schrijven naar Weefstraat 30, 9810 Eke ter attentie van directie.

Elke klacht zal ernstig genomen worden en je zal vernemen welk gevolg er aan de klacht zal worden gegeven.

Ben je niet akkoord over het feit dat er begeleiding is waaraan jij dient mee te werken, dan kan je dit kwijt bij de contextbegeleider, die het zal doorgeven aan de consulent en een afspraak zal maken om het samen met hem te bespreken. Je kan eventueel ook zelf naar jouw consulent bellen.

Als dit alles niet lukt en je iemand buiten onze organisatie wil spreken, dan kan je terecht bij de Jo-lijn op het gratis nummer 0800.900.33 of bij de betrokken consulent/ jeugdrechter.


 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be