kwaliteitsverslagen

kwaliteitsverslagen Jeugdzorg

Met de invoering van het sectorale uitvoeringsbesluit bij het decreet van oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de welzijnsvoorzieningen werd een duidelijke visie op kwaliteitsbeleid naar voor geschoven.
Centraal hierin staat het belang van zelfevaluatie, en het hieraan gekoppelde beleid van organisaties om planmatig en doelgericht aan de slag te gaan met deze evaluatie.
Het kwaliteitsverslag is de jaarlijkse neerslag van dit proces, gericht aan ons agentschap “Opgroeien”.


 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -