stage

BESCHIKBARE STAGES

Er zijn geen stageplaatsen meer beschikbaar voor het schooljaar 2023-2024.

 

Procedure

Vzw Jeugdzorg geeft steeds de voorkeur aan stagiairs die zowel hun observatiestage als hun werkstage in onze organisatie plannen.
Kandidaten moeten hun aanvraag schriftelijk (e-mail of brief) richten naar de afdelingen (voor Eke afdeling Liaan of voor Aalst afdeling De Vlier) waar men stage wenst te lopen met een motivatiebrief en een cv.
Wij vragen steeds de studierichting, jaar van opleiding en stageperiode duidelijk te vermelden.
Alle aanvragen worden gelezen door de diensten. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd op een gesprek.
De diensten nemen de beslissing welke kandidaat-stagiair geselecteerd wordt.
De voorziening behoudt zich het recht voor om bij meerdere kandidaturen te kiezen voor de student die het meest geschikt bevonden wordt.

 

Belangrijke informatie

In het kader van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18.9-1996) en het K.B. van 2 juni 2006 met betrekking tot de bescherming van stagiairs, moet aan een aantal eisen worden voldaan vooraleer de stage van start gaat.

 

 

 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -