afdeling De Vlier (Aalst)

modules

Het aanbod van afdeling De Vlier is RECHTSTREEKS toegankelijk. Dat betekent dat men, zonder tussenpersoon of instantie, hulp kan aanvragen.

contextbegeleiding

(25 modules - De Vlier in Aalst)

Alle ouders hebben wel eens vragen of zorgen rond de opvoeding van hun kind. Samen met de mensen rondom jou en jouw gezin lukt het vaak wel om weer houvast te vinden en met het nodige vertrouwen verder te gaan. Maar soms blijven de problemen aanslepen en worden de problemen zo groot dat je er zelf niet meer uitgeraakt. Vaak zijn er nog andere zorgen (emotioneel, financieel,…) die op elkaar inwerken en de problemen alleen maar versterken. Ondersteuning vanuit jouw netwerk is op dit moment onvoldoende, de huidige hulpverlening ontoereikend. Er is sprake van een verontrustende leefsituatie.
...Lees meer

contextbegeleiding ifv positieve herorïentering

(8 modules - De Vlier in Aalst)

Samenleven kan behoorlijk uitdagend zijn, in die mate dat je soms zelf niet meer weet hoe het nog verder moet of kan. Gedurende maximum vier maand gaan we aan de hand van een specifieke visie en methodiek op weg met gezinnen met kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar in vastgelopen situaties. We gaan op zoek naar beweging in gezinnen die uit evenwicht zijn en de weg niet meer vinden naar elkaar. De communicatie en de onderlinge relaties staan veelal onder spanning, er komt geen beweging en de situatie wordt als verontrustend ervaren. De gezinsleden erkennen dat hier op ingezet moet worden en zijn bereid om hier zelf rond aan de slag te gaan.
...Lees meer

dagbegeleiding in groep

(12 modules - De Vlier in Aalst)

Dagcentrum De Vlier begeleidt kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Zij vragen vooral ondersteuning op vlak van opvoeding, school en sociale vaardigheden. We gaan op zoek naar wat goed loopt (krachten) en waar het moeilijker gaat ( lasten). Ons doel is om de veerkracht te verhogen, wat betekent dat we mensen sterker willen maken om problemen in de toekomst beter aan te kunnen. Omdat we onszelf als tijdelijke hulp zien, gaan we daarbij ook op zoek naar steunfiguren bij familie of vrienden om hen bij te staan.
...Lees meer

 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -