positieve heroriëntering

Dit aanbod is RECHTSTREEKS toegankelijk. Dat betekent dat men, zonder tussenpersoon of instantie, hulp kan aanvragen.

positieve heroriëntering (8 modules)


Samenleven kan behoorlijk uitdagend zijn, in die mate dat je soms zelf niet meer weet hoe het nog verder moet of kan.

Gedurende maximum vier maand gaan we aan de hand van een specifieke visie en methodiek op weg met gezinnen met kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar in vastgelopen situaties.

We gaan op zoek naar beweging in gezinnen die uit evenwicht zijn en de weg niet meer vinden naar elkaar. De communicatie en de onderlinge relaties staan veelal onder spanning, er komt geen beweging en de situatie wordt als verontrustend ervaren. De gezinsleden erkennen dat hier op ingezet moet worden en zijn bereid om hier zelf rond aan de slag te gaan.

Iedereen die betrokken is bij de situatie, draagt bij tot de oplossing. Essentieel hierbij is de verbinding met zichzelf en met de ander. Vanuit de verbinding met zichzelf willen we met elk gezinslid op zoek gaan naar hun dieperliggend verlangen.

We creëren een gunstig klimaat om zo gaandeweg ook te komen tot verbinding en ontmoeting met elkaar.

Naast het voelen en spreken vanuit het hart staat ook het opnemen van eigen verantwoordelijkheid centraal.

Via warme, confronterende, niet oordelende gesprekken van mens tot mens zetten we gezinnen in hun kracht. Zo kan elk gezinslid zelf komen tot wat men anders kan doen om uit deze situatie te geraken.

Gezinnen groeien op die manier in het anders leren kijken en handelen en krijgen zo opnieuw perspectief in hun gezinssituatie. Hierdoor kan vaak vermeden worden dat meer ingrijpende stappen nodig zijn en blijven gezinnen in hun kracht staan, ook al zullen verdere en nieuwe uitdagingen eigen blijven aan het samenleven.

Gezinnen kunnen rechtstreeks of via een hulpverlener contact nemen om deze hulp te vragen.

Heb je nog vragen? Bel gerust naar 053/71.15.77 (elke werkdag tussen 9 en 12u)


 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -