dagbegeleiding in groep

Dit aanbod is RECHTSTREEKS toegankelijk. Dat betekent dat men, zonder tussenpersoon of instantie, hulp kan aanvragen.

dagbegeleiding in groep (12 modules)


Dagcentrum De Vlier begeleidt kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Zij vragen vooral ondersteuning op vlak van opvoeding, school en sociale vaardigheden.

We gaan op zoek naar wat goed loopt (krachten) en waar het moeilijker gaat ( lasten). Ons doel is om de veerkracht te verhogen, wat betekent dat we mensen sterker willen maken om problemen in de toekomst beter aan te kunnen. Omdat we onszelf als tijdelijke hulp zien, gaan we daarbij ook op zoek naar steunfiguren bij familie of vrienden om hen bij te staan. De kinderen komen na school en op vakantiedagen (behalve feestdagen, weekends) naar het dagcentrum. De integrale begeleider heeft naast de groepswerking en de aparte gesprekken met het kind, ook wekelijks een gesprek met het gezin en/of andere betrokkenen. Om beroep te kunnen doen op de dagbegeleiding, moeten school, thuis en het dagcentrum in elkaars buurt liggen. Deze werkvorm is meestal vrijwillig (behalve bij jeugdrechtbank), maar niet vrijblijvend. Wij verwachten dat jullie kind op de afgesproken tijd naar het dagcentrum komt en dat er wekelijkse gesprekken met de ouders en/of andere betrokkenen kunnen worden gevoerd.

Een aanvraag doe je best via een hulpverlener die op jouw gezin betrokken is (CLB, K&G, CGG,…) en die op de hoogte is van de gezinsproblemen die zich stellen. Jouw hulpverlener vult dan samen met jou de aanmeldingsfiche in die op onze website terug te vinden is. Als wij een aanmelding krijgen, gaan wij er van uit dat deze piste besproken werd met beide ouders en dat zij hiermee akkoord zijn. Ook consulenten van OCJ of jeugdrechtbank kunnen een aanmelding doen om ondersteuning vanuit onze dienst aan te vragen. Een aanmelding gebeurt steeds met jullie medeweten.
Je kan ook zelf als ouder een hulpvraag stellen door ons te contacteren.

Heb je nog vragen? Bel gerust naar 053/79.01.47 (elke werkdag tussen 9u en 17u)


 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -