contextbegeleiding

Dit aanbod is RECHTSTREEKS toegankelijk. Dat betekent dat men, zonder tussenpersoon of instantie, hulp kan aanvragen.

contextbegeleiding (25 modules)


Alle ouders hebben wel eens vragen of zorgen rond de opvoeding van hun kind. Samen met de mensen rondom jou en jouw gezin lukt het vaak wel om weer houvast te vinden en met het nodige vertrouwen verder te gaan. Maar soms blijven de problemen aanslepen en worden de problemen zo groot dat je er zelf niet meer uitgeraakt. Vaak zijn er nog andere zorgen (emotioneel, financieel,…) die op elkaar inwerken en de problemen alleen maar versterken. Ondersteuning vanuit jouw netwerk is op dit moment onvoldoende, de huidige hulpverlening ontoereikend. Er is sprake van een verontrustende leefsituatie.

Onze contextbegeleiding richt zich tot gezinnen met kinderen tot 18 jaar (voortgezet tot maximaal 25 jaar) uit Aalst, Haaltert, Lede, Erpe-Mere, Denderleeuw, Ninove, Sint-Lievens-Houtem en Herzele.

In onze werking staat het kind, de jongere en zijn of haar gezin centraal. Het uiteindelijke doel van de begeleiding is een positieve en veilige leefomgeving voor de jongere creëren. De focus in de begeleiding ligt op het verder ontwikkelen en versterken van de krachten binnen jullie gezin zodat onze hulpverlening overbodig wordt. We willen de veerkracht van jullie als ouders, als gezin versterken zodat jullie nieuwe uitdagingen zelf kunnen aanpakken. Net daarom vinden we het minstens zo belangrijk om ook een stabiel, steunend netwerk uit te bouwen.
Door op deze manier samen met jullie aan de slag te gaan zijn we er van overtuigd dat er opnieuw een positief leefklimaat kan ontstaan voor jullie kind(eren), met aandacht voor een gezonde en goede ontwikkeling.
Als jullie kunnen omgaan met de uitdagingen die op jullie pad komen op een manier die ok aanvoelt voor iedereen en als jullie leefsituatie opnieuw als voldoende leefbaar en stabiel ervaren wordt, is het tijd om de begeleiding af te ronden.

Deze werkvorm is meestal vrijwillig (behalve bij jeugdrechtbank), maar niet vrijblijvend. Wij verwachten een engagement van wekelijkse gesprekken waarbij iedereen zich in de mate van het mogelijke flexibel opstelt.
We werken met het hele gezin, dus alle gezinsleden worden waar mogelijk betrokken. Hierbij kunnen we afwisselend gesprekken hebben met jou apart, met jullie als ouders, met de kinderen samen of apart, met ouders en kind(eren),… Ook betrekken we mensen uit jullie sociaal netwerk (familie, vrienden, school, andere hulpverleners,…) omdat zij vaak een belangrijke rol spelen in het leven van jullie kind(eren) en/of jullie gezin.

Wij gaan meestal aan de slag voor een periode van 6 maanden waarbij de eerste 6 weken verkenningsweken zijn om jullie situatie (krachten, lasten, netwerk, patronen) goed in beeld te kunnen brengen. Na deze 6 weken volgt een handelingsplan als rode draad doorheen de begeleiding. Enkel indien noodzakelijk wordt de begeleiding na 6 maanden nogmaals verlengd met 3 of 6 maanden.
Een aanvraag kan je doen via een hulpverlener die op jouw gezin betrokken is (CLB, K&G, CGG,…) en die op de hoogte is van de gezinsproblemen die zich stellen. Jouw hulpverlener vult dan samen met jou de aanmeldingsfiche in die op onze website terug te vinden is. Als wij een aanmelding krijgen, gaan wij er van uit dat deze piste besproken werd met beide ouders en dat zij hiermee akkoord zijn.
Je kan ook zelf als ouder een hulpvraag stellen door ons te contacteren.
Ook consulenten van OCJ of jeugdrechtbank kunnen een aanmelding doen om ondersteuning vanuit onze dienst aan te vragen. Een aanmelding gebeurt steeds met jullie medeweten.

Heb je nog vragen? Bel gerust naar 053/71.15.77 (elke werkdag tussen 9 en 12u)


 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -