klachtenformulier

klachtenformulier  

indien je dit wenst, kan je ook anoniem een klacht indienen, maar weet wel dat het voor ons moeilijker wordt om de klacht goed te behandelen
 

  Om de klacht te behandelen, zullen we contact met je opnemen. Als je hiermee akkoord bent, vermeld dan je gsm-nummer of je mailadres waarop we je kunnen bereiken:

 
   

 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -