Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen

Dit aanbod van Liaan is NIET-RECHTSTREEKS toegankelijk. Om van deze hulpvorm gebruik te maken, dient een hulpverlener een officiële aanvraag (A-document) in bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP).

Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (4 modules)


Binnen de modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen wordt er ambulante begeleiding geboden aan jongeren tussen 17 en 25 jaar die de stap zetten naar zelfstandig wonen (regio Gent), al dan niet na het doorlopen van het traject kamertraining.
Wil je graag alleen gaan wonen?
Heb je nog ondersteuning en begeleiding nodig om autonoom te kunnen wonen?
Wil je aan jezelf werken en leren hoe je kan omgaan met jouw problemen en moeilijkheden?
Dan is CBAW iets voor jou.

Je begeleider komt minimum éénmaal per week bij jou op bezoek, je kunt hem/haar ook op de dienst bereiken.
Samen gaan we op zoek naar wat zelfstandigheid voor jou kan betekenen.
Wij denken hierbij aan:

    - Zelf beslissingen nemen
    - Vrijheid
    - Mijn problemen leren aanpakken door mijn krachten te vergroten en mijn lasten te verlagen
    - Mijn netwerk leren kennen en zo nodig uitbreiden
    - Zelfstandigheid staat ook voor verantwoordelijkheid opnemen: voor mijn woning, budget, dagbesteding, gezondheid…

Heb je nog vragen? Bel gerust naar 09/282.71.44 (elke werkdag tussen 9 en 16u30u)


 

vzw Jeugdzorg is een private organisatie erkend door het Vlaams Agentschap Opgroeien.

Wij bieden meerdere hulp- en dienstverleningsvormen aan ter ondersteuning van kwetsbare opvoedings- en leefsituaties in de regio’s Gent en Aalst.

 

vzw Jeugdzorg
Weefstraat 30
9810 Eke (nazareth)
Tel: 09 282 71 44
Fax: 09 261 55 99
Email: info@jeugdzorg.be

directie
Anja Ameryckx - algemeen directeur
Dirk Cauwels - administratief directeur
Email: directie@jeugdzorg.be
- Remote-Platform -