banner

Verblijf Liaan

 

Module verblijf (22 modules) :

De module verblijf wordt steeds in combinatie met de module contextbegeleiding aangeboden. Binnen de module verblijf worden jongeren tussen 3 en 16 jaar opgevangen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen omwille van een verontrustende opvoedingssituatie. Er wordt gewerkt in 3 leefgroepen : van 3-8 jaar, van 9-12 jaar, van 12-16 jaar. Elke jongere krijgt een individuele begeleider toegewezen en een contextbegeleider begeleidt het gezin. Samen met de jongere en zijn/haar gezin trachten we de probleemsituatie te verhelderen en te zoeken naar passende oplossingen. Om deze te realiseren vertrekken we vanuit de eigen krachten ( wat loopt goed) en hulpbronnen ( familie, vrienden, kennis). Het is onze bedoeling om via dialoog te komen tot verbinding tussen de jongere en zijn/haar context om zo tot verandering te komen.

Hoe aanmelden ?

De module verblijf situeert zich achter de toegangspoort, wat betekent dat aanmeldingen enkel via opmaak "A-document" en goedkeuring door team indicatiestelling kan gebeuren.

 

Crisisbegeleiding module verblijf

Crisisbegeleiding wordt steeds na doorverwijzing vanuit het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) opgestart.
De crisisbegeleiding module verblijf wordt opgestart voor een periode van 7 dagen en maximaal 7 dagen verlengbaar voor jongeren tot 12 jaar.