banner

Kamertraining Liaan

 

Module kamertraining (4 modules)

De module kamertraining wordt steeds in combinatie met de module contextbegeleiding aangeboden. Deze module is bestemd voor jongeren vanaf 16 jaar, die via de toegangspoort een ticket “ kamertraining en contextbegeleiding” hebben gekregen en die niet meer thuis willen of kunnen wonen. De jongere wordt begeleid in zijn/haar woon- en leefsituatie. Vertrekkende vanuit wat de jongere al kan, wordt gekeken wat hij/zij nog kan leren. Volgende levensdomeinen worden bekeken : hoe verloopt het op school en/of werk, hoe wordt de vrije tijd ingevuld, wat is de relatie met de ouders, welke sociale contacten zijn er en welke kunnen nog uitgebouwd worden, hoe verloopt het beheer van financiën en het organiseren van het huishouden, hoe wordt omgegaan met intimiteit en seksualiteit…

Hoe aanmelden ?

De module verblijf situeert zich achter de toegangspoort, wat betekent dat aanmeldingen enkel via opmaak  A-document en goedkeuring door team indicatiestelling kan gebeuren.