banner

Dagbegeleiding in groep De Vlier

 

Module DBIG (12 modules):

De module dagbegeleiding in groep wordt steeds in combinatie met een module contextbegeleiding aangeboden. Deze module is rechtstreeks toegankelijk , wat betekent dat rechtstreeks kan aangemeld worden vanuit de Brede instap. Binnen deze module werken we op 4 peilers : dagbegeleiding in groep ( aanleren sociale vaardigheden, dagstructuur,…), individuele begeleiding ( emotioneel welzijn van de jongere,..), schoolse begeleiding ( studie- en huiswerkbegeleiding) en contextbegeleiding ( opvoedingsondersteuning,…) en dit voor jongeren tussen 6 en 18 jaar. De afstand tussen de afdeling  en thuis moet dagelijks makkelijk overbrugbaar zijn.

Hoe aanmelden ?

De aanvraag voor dagbegeleiding in groep gebeurt  door een hulpverlener uit de Brede Instap (CLB, CGG, CAW, …) of door een medewerker van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling of de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank. 
Cliënten kunnen zelf ook aanmelden, maar dit dan graag op doorverwijzing van een reeds betrokken hulpverlener.