banner

Contextbegeleiding positieve heroriëntering De Vlier

 

Module contextbegeleiding positieve heroriëntering De Vlier (8 modules):

Contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering (8 modules):
(ook Columbusbegeleiding genoemd)

Deze module is voorbehouden aan gezinnen in verontrustende situaties, aangemeld door de partnerorganisaties, die hieromtrent  een formeel engagement aangaan met onze organisatie (momenteel zijn dit volgende partners: OCJ Aalst, de CLB’s uit onze regio, het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen).
Voor deze module hanteren we geen wachtlijst, het doel is om onmiddellijk aan de slag te kunnen gaan in het gezin.
We werken via de methodiek van positieve heroriëntering, met focus op het zoeken naar verbinding en verbondenheid, het erkennen van eigen aandeel en opnemen  van gedeelde verantwoordelijkheid in het verbeteren van de gezinssituatie.

Hoe aanmelden?

Voor de modules contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering kunnen enkel de partnerorganisaties aanmelden.