banner

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, Liaan

 

Module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW) (4 modules)

Deze module is voorbehouden voor jongeren vanaf 17 jaar die zelfstandig willen wonen. Bij de groei naar meer zelfstandigheid zijn volgende punten van belang: gezondheid, huishoudelijke taken, administratie, netwerk, budgetbeheer, dagbesteding, omgaan met mensen, persoonlijke groei,…Starten met CBAW betekent het begin van een leerproces. We starten bij wat de jongere al kan, we steunen en helpen hem/haar bij wat nog niet lukt. Wij bespreken, bevragen, motiveren, confronteren, adviseren, onderhandelen,… en bij belangrijke keuzes, pleiten we daarenboven voor overleg met ouders of belangrijke steunfiguren.

Hoe aanmelden ?

De module verblijf situeert zich achter de toegangspoort, wat betekent dat aanmeldingen enkel via opmaak A-document en goedkeuring door team indicatiestelling kan gebeuren.